Psykofyysinen fysioterapia

Mielikin fysioterapia tarjoaa psykofyysisen fysioterapian palveluita toimipisteessä Nurmeksessa, kotikäynteinä tai tarvittaessa yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapiatieteen erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Kumpaakaan ei voi erottaa toisistaan ja tämä yhteys on myös kuntoutuksessa huomioitava.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla saat selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämääsi. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys. Tavoitteet terapialle määräytyvät aina sinun voimavarojesi ja elämäntilanteesi mukaan.

 

Psykofyysinen fysioterapia sopii sinulle esimerkiksi, jos elämässäsi on läsnä seuraavia asioita:

 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, esiintymispelkoa, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, syömishäiriöitä, ahdistus- ja paniikkioireita, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, skitsoaffektiivista häiriötä, skitsofreniaa tai seksuaalisuuden häiriöitä
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.
  Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat muun muassa liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet.

 

 

Kuntoutuksen avulla voit oppia:

 • aistimaan ja arvostamaan omaa kehoasi ja sen reaktioita
 • saamaan turvallisemman ja varmemman kontaktin itseesi, omaan tapaasi olla
 • löytämään vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea omaa kehollisuuttasi
 • rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa
 • itse säätelemään työasentojasi ja kuormitustasi
 • omien oivallustesi avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • liikkumisen osaksi omaa itseilmaisuasi sekä löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • vahvistamaan itsetuntemustasi
 • vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista
  Mielikin fysioterapiassa voit käydä joko lääkärin lähettämänä tai tulla terapiaan itse maksaen psykofyysiseen fysioterapiaan. Terapiasi alkaa aina tunnin mittaisella alkututkimuksella. Alkututkimuksessa kartoitetaan lähtötilanne, tehdään keholliset tutkimukset, täytetään mahdollisia tutkimuskaavakkeita sekä laaditaan yhdessä suunnitelma ja tavoitteet terapialle.